Rodzaje transportu kolejowego

Redakcja

Transport kolejowy dzieli się na trzy rodzaje: pasażerski, towarowy oraz infrastrukturę transportu kolejowego.

Jednak, wbrew powszechnej opinii, kolejowy transport obejmuje nie tylko same maszyny poruszające się po ściśle wyznaczonych torami drogach. W skład systemu wchodzą także linie kolejowe, dworce, przystanki, instytucje, zarządcy infrastruktury i cała reszta kolejowego zaplecza.spalacze-tluszczu No i oczywiście środki transportu – chociażby w postaci lokomotyw i wagonów, które widocznie dominują w kolejowym krajobrazie. Istnieje również nieco węższa definicja transportu kolejowego, odnosząca się tylko i wyłącznie do przemieszczania pojazdami towarów lub osób po określonej sieci kolejowej.

Same środki transportu kolejowego są pociągami, wagonami oraz kabinami, które poruszają się po określonej trasie, wyznaczonej przez tory (lub linę, jak np.

napowietrzna kolej linowa). Właśnie ze względu na sztywne wytyczenie tras mówi się o tym, że kolej jest rodzajem transportu sztywnotorowego. Ważne w klasyfikacji jest również to, że pomimo istnienia czegoś takiego jak autobusy torowe, nie są one kwalifikowane tabletki na stawy dla psa jako kolej. Najpowszechniejszą koleją na świecie jest jej rodzaj oparty o tor dwuszynowy – znany jako kolej konwencjonalna lub normalnotorowa. Oprócz niej w transporcie kolejowym możemy spotkać także między innymi kolej magnetyczną (oparta na poruszaniu się pojazdu poprzez magnetyczną lewitację), jednotorową oraz wspomnianą już linową.

Przeprowadzki Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Ubezpieczenie majątkowe samochodu

Ubezpieczenie majątkowe pojazdu stworzone zostało z myślą o pokryciu strat związanych z koniecznością naprawy uszkodzeń pojazdu lub jego elementów wynikłych z wypadku drogowego lub też wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu. Należy pamiętać, że ubezpieczenia majątkowe nie należą do polis obowiązkowych, a więc nie istnieją też żadne odgórne przepisy regulujące […]

Subscribe US Now